[Sữa dưỡng] Whoo Gongjinhyang Soo Hydrating Emulsion dưỡng ẩm chuyên sâu

1,100,000