O Hui The First Geniture Brightening Dual Serum 50ml Special Set

3,330,000

Huyết thanh làm sáng da được chia thành khoang màu xanh và khoang vàng, Hộp chứa buồng kép để duy trì độ tinh khiết của công thức làm ra sản phẩm .